Çerez Örnek
canlı destek

Misyonumuz - Vizyonumuz

Bölüm Misyonu

Odyoloji alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak, birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amaçlı çalışmalar yürütmek, klinik hizmet bilincini kazanmış ve bilimsel yaklaşımları takip eden etik değerlere bağlı, ekip çalışmasını benimsemiş odyologlar yetiştirmektir.

 

Bölüm Vizyonu

Odyoloji bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen programlar ile araştırma odaklı, mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler yönünden donanımlı, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bireye bütüncül yaklaşım ile müdahale edebilen, mesleki sorumluluklarını göz önünde bulundurarak disiplinler arası yaklaşımla ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü iş birliği içinde olmayı hedeflemektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ